ACTIVITEITEN

Geregeld zijn er activiteiten van het Valaarhof zelf, de parochie of andere groeperingen in het Valaarhof. Het is de bedoeling deze hier aan te kondigen, al dan niet met een link en/of bijkomende informatie. Hier vind je een stratenplan van de omgeving.

Als uw vereniging iets organiseert in het Valaarhof dat ook toegankelijk is voor het brede purbliek, mail alle nuttige gegevens (datum, uur, inkom, eventuele inschrijvingsformulier) aan de webmaster, dan kunnen we die activiteit hier ook vermelden (en het eventuele inschrijvingsformulier op de formulierenpagina zetten).

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE ACTIVITEITEN IN HET VALAARHOF?
Schrijf dan in op onze NIEUWSBRIEF!

EIGEN ACTIVITEITEN:

Rommelmarkt:

We hadden gehoopt om in oktober opnieuw met de Rommelmarkt te kunnen starten... MAAR: het schoolbestuur heeft beslist dat we geen gebruik meer kunnen gebruiken van de grote bovenzaal. De bovenzaal vertegenwoordigde iets meer dan de helft van de beschikbare tafels.

Een rommelmarkt organiseren in alleen de twee benedenzalen is jammer genoeg niet echt een optie, vandaar dat wij met heel veel spijt in ons hart hebben moeten beslissen om te stoppen met het organiseren van de haljaarlijkse rommelmarkt in het Valaarhof.

ACTIVITEITEN VAN DERDEN:

DE KLEINE BRON:

Sinds 1991 biedt De Kleine Bron vzw op verschillende plaatsen activiteiten aan die te maken hebben met bewustwording, creativiteit, esoterie, innerlijke groei, gezond leven en zo veel meer...
Zonder hierin één bepaalde strekking of filosofie aan te hangen zoeken we steeds weer kwaliteitsvolle sprekers en lesgevers en activiteiten om u een boeiend en waardevol programma aan te bieden.
Dit resulteert in een overvloedige bron van spirituele, psychologische en creatieve visies, waarbij iedereen zelf kan kiezen wat hem of haar het meeste aanspreekt.
Iedereen is vrij om deel te nemen aan onze activiteiten of je nu lid bent of niet ( uiteraard mits betaling van de activiteit ).
Momenteel worden er op regelmatige basis activiteiten georganiseerd in Antwerpen, Turnhout, Lier en Mechelen.
We werken met verschillende locaties, naargelang het soort activiteit.

Op de website www.dekleinebron.be vindt u alle informatie over de bijeenkomsten.